ΜΠΡΟΣΟΥΡΕΣ

Για όρθια HEIDELBERG 26X38, ενός βηματικού κυλίνδρου. 
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF


Για όρθια HEIDELBERG 34X46, ενός βηματικού κυλίνδρου. 
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

Ηλεκτρονικό σύστημα θερμοτυπίας για όρθια τυπογραφική HEIDELBERG GT 34X46.
Ιδανικό για εκτυπώσεις ολογραμμάτων και θερμοτυπίας.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF


Για εκτυπώσεις θερμοτυπίας και ολογραμμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

 GREECE

Για εκτυπώσεις θερμοτυπίας και ολογραμμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

GREECE 

 

Για εκτυπώσεις θερμοτυπίας και ολογραμμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

GREECE

Για εκτυπώσεις θερμοτυπίας και ολογραμμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

GREECE

Για εκτυπώσεις θερμοτυπίας και ολογραμμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

 GREECE

Για εκτυπώσεις ολογραμμάτων σε μηχανογραφικά έντυπα.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF

  GREECE

Για εκτυπώσεις Thermal Transfer (BARCODE) και ολογραμμάτων σε μηχανογραφικά έντυπα.
ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ PDF 

GREECE