MDL-122X1 - MDL-122Χ2,- MDL-122Χ3 - MDL-122Χ4 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAVOMIT ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ HEIDELBERG PLATEN PRESS GT 34X46 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ I