ΚΡΟΑΤΙΑ

Croatia 250X180 Croatia map 250X180


A.K.D., Security printing, Zagreb 1999
Agencija za Komercijalnu Djelatnost (A.K.D.) runs, among other,
the State printworks for security printing (Hrvatski Tiskarski Zavod).
A clever use of sophisticated demetalised hot-stamping foil manufactured
by OVD KINEGRAM as overlay on the, then new, fully digitally produced
Croatian passport led to the procurement of a 5-pull CAVOMIT HOLO@PLATEN
hologram registration press following an international tender.


H.P. 200  


Fibel d.o.o. Remetinečka cesta 137a
10020 Zagreb, Croatia

122X2 200