HISTORY

Cavomit şirketi 1986 yilinda kuruldu.
Varak yaldız ve sıcak baskı makinaları imal etmeğe başladı çok yakın bir zamanda bütün dünyaya varlığını gösterdi.