ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα μηχανήματα της CAVOMIT διατίθενται στην διεθνή αγορά ήδη από το 1990 μέσω ενός δικτύου τοπικών αντιπροσωπειών και των μονάδων τεχνικής υποστήριξης.